Procvičování 4.třída

Slovní druhy

Vzory podstatných jmen - od mužský

Hádanky - vzory podstatných jmen

Vzory odstatných jmen - s tajenkou

Shoda přísudku s podmětem

Shoda podmětu s přísudkem 2

Test z ČJ

Pravopisná cvičení

Cvičení

Slovní druhy 1, Slovní druhy 2, Slovní druhy 3

Slova protikladná

Kdy napsat bě/bje, vě/vje, pě

Doplň ě - je

Doplň bě - bje

Vyjmenovaná slova po B - procvičování

Vyjmenovaná slova po B - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po L - procvičování

Vyjmenovaná slova po L - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po M - procvičování

Vyjmenovaná slova po M - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po P - procvičování

Vyjmenovaná slova po P - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po S - procvičování

Vyjmenovaná slova po S - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po V - procvičování

Vyjmenovaná slova po V - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po Z - procvičování

Vyjmenovaná slova po Z - testy - 1, 2

Slovesa - osoba, číslo, čas

Slovesa - košíková!!!

Slovesa - určování času (originální)!!!

Podstatná jména:

Vzory středního rodu!

Koncovky podstatných jmen - rod střední - 1, 2, 3

Podst. jména - rod střední - diktát

Koncovky podstatných jmen - rod střední - hra "FOTBAL"

Urči rod, číslo, pád a vzor 

Podst. jména - rod ženský

Vzory ženského rodu!

Koncovky podstatných jmen - rod ženský - 1, 2, 3

Vzory mužského rodu! 

Koncovky podstatných jmen - rod mužský - 1, 2, 3

Rybičky - vyber to správné slovo 

Básnička s číslicemi

Podstatná jména - rod ,  pád 

Školákov - slovesa, vyjmenovaná slova (diktáty a pravopisná cvičení)

Luštěnky - učivo 2. pololetí

 

 ŠŚjŠko