Co už bylo a co teprve bude.... 

 

 2. října 2015         : Recyklohraní - výjezdní program  

26. - 27. října 2015 : Halloween v ZŠ, přenocování ve škole

 3. listopadu 2015   : TŘÍDNÍ SCHŮZKA od 15.00 hodin

19. listopadu 2015   : Zájezd do Planetária v Brně

25. listopadu          : Ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí  "Adventní čas"

15. prosince           : Hudební show

14. ledna               : Preventivní program (ve škole)

2. května 2016       : Ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí  "Podoby mléka"