Procvičování 3.třída

Houby - dělení

Houby - test

Květiny - test

Ptáci - test ,  Ptačí krmítko - video o našich ptácích u krmítka

Stromy a keře

Orientace v krajině

Lidské tělo

Živočichové

Zuby

Potravní řetězec

Škola hrou - výukový program

Přírodniny a lidské výrobky

Jedinec a druh

Skupenství látek  , animovaný Koloběh vody v přírodě

Školákov - cesta do školy, mapy a mapové značky, orientace v krajině - světové strany, neživá příroda - voda, vzduch, rostliny, houby, živočichové - savci, ptáci, ryby, obojživelníci